3/20/2012

2. Comenius setkání

Ve dnech 14.-18. března jsme ve čtyřčlenném složení navštívili partnerskou školu v belgickém městě Diepenbek. Naši milí hostitelé nám připravili zajímavý a podnětný program a dovolili nám stát se na pár dní součástí školní komunity. 

Škola BuBaO St. Gerardus se stará o žáky převážně s tělesným postižením v kombinaci s různými stupni mentálního postižení. Velmi inspirativní pro nás byl systém rehabilitační péče a výchovy k co největší pohybové samostatnosti všech žáků. Obdivovali jsme zejména velké množství běžných i elektrických vozíků a jiných mobilních zařízení pro nejmenší i starší děti. Vzdušná a velkoryse projektovaná budova poskytuje možnost rozvíjet i žáky s velmi těžkým tělesným postižením. 
Prostřednictvím prezentace a diskuze s kolegy jsme měli možnost seznámit se s belgickým školským systémem a péčí o děti s postižením v různých typech škol. 
Společně jsme zažili krásné okamžiky při přípravě na páteční cirkusové představení, kterým vyvrcholil několika týdenní projekt. Vzpomínáme na dětská vystoupení plná nadšení, radosti a maximálního nasazení a na tým učitelů a dalších pracovníků, kteří dávají dětem pocit úspěšnosti a bezpečného zázemí.
Děkujeme našim belgickým přátelům za pohostinnost a kolegům z obou zemí za možnost sdílet své zkušenosti a   navzájem se učit.

No comments:

Post a Comment